Teknik och Service

Samhällsbyggnadschef


Telefon: 0534-19051

Tekniska kontoret

VA-chef

Carlos Garcia
Telefon: 0534-19052

Verksamhetschef gata & park, renhållning

Anders Vessman
Telefon: 0534-19488

Kundtjänst vatten och renhållning

Maria Siljeblad
Telefon: 0534-19046
telefontid 10:00-12:00

Kost- och lokalvårdschef


Telefon: 0534-19055

Verksamhetsledare Lokalvård


Telefon: 0534-19268

Exploateringskoordinator och fastighetsförvaltare


Telefon: 0534-19048

Adress

Teknik och Service

Storgatan 27

Box 31

668 21 Ed

Telefon: 0534-190 00

Vid akuta fall, kontakta Jour på telefon 0534-190 33.

Felanmälan vatten & avlopp

Använd det här formuläret för att anmäla fel på vatten och avlopp.

Kom ihåg att bocka för att ärendet gäller vatten och avlopp.Sidan uppdaterades 2022-09-26