Socialförvaltningen

Organisationsplan

Förvaltningschef

  
telefon 0534-19032

Nämndsekreterare


telefon 0534-19030

Controller


telefon 0534-19105


Socialförvaltningens verksamhet

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i Dals-Eds kommun. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten omfattar också förebyggande verksamhet och ett deltagande i samhällsplaneringen i kommunen.

 

All verksamhet skall bygga på den enskilda människans självbestämmanderätt och integritet.

Adress

Socialförvaltningen

Storgatan 27

Box 31

668 21 Ed

Telefon: 0534-190 00

Fax: 0534-191 74Sidan uppdaterades 2022-11-15