Hoppa till innehållet

Ny översiktsplan på gång
Nu-2035

Dals-Eds kommun

Nu har vi startat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun! En översiktsplan är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den visar hur vi ska använda mark- och vattenområden och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.

Arbetet startade med en medborgardialog som pågick från den 24 oktober till 14 december 2018. En enkät fanns tillgänglig på hemsidan där man fick svara på frågor om kommunens utveckling. För skolelever fanns möjligheten att filma sina synpunkter eller svara på en enkät. Arbetet kompletterades med workshoppar. Resultatet av arbetet finns samlat i en ”Förstudie”, se nedan, som kommer ligga till grund för ett förslag till ny översiktsplan.

Förstudie, klicka för att läsa
Förstudie, klicka för att läsa (pdf)

Ett förslag till översiktsplan planeras att gå ut på samråd under 2019, då alla är välkomna att lämna sina synpunkter. Efter det kommer förslaget justeras för att senare ställas ut. Ett färdigt förslag beräknas kunna vara färdigt 2020.

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakt: oversiktsplan@dalsed.se

TimelineSidan uppdaterades 2019-03-25
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)