Hoppa till innehållet

Ny översiktsplan på gång
Nu-2035

Dals-Eds kommun

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen har legat till grund för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan som nu går ut på samråd.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på Dals-Eds kommunkontor samt på Dals-Eds bibliotek. Ni kan också ladda ner det här nedanför.

Samrådstiden pågår under perioden 2020-03-03 - 2020-09-30.

Samrådsversion ÖP

Översiktsplan med bilagor

Kartbilagor

Kartbilagor - LIS (pdf, 2094 KB)

Samrådsyttranden ska ha inkommit till oversiktsplan@dalsed.se alternativt via post till: Dals-Eds Kommun, Box 31, 668 21 Ed.

I samarbete med:
SFV ABF Sensus

Timeline

Förstudie, klicka för att läsa
Förstudie, klicka för att läsa (pdf)

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakt: oversiktsplan@dalsed.seSidan uppdaterades 2020-04-02
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)