Hoppa till innehållet

Medborgardialog inför ny ÖP
Nu-2035

Dals-Eds kommun

Nu har vi startat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun! En översiktsplan är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den visar hur vi ska använda mark- och vattenområden och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.

Arbetet startade med en medborgardialog under tiden från den 24 oktober till 14 december 2018. En enkät fanns tillgänglig på denna sida där man fick svara på frågor om kommunens utveckling.

Nu ska synpunkterna sammanställas och kommer sedan användas som underlag för att ta fram ett förslag på översiktsplan. Förslaget kommer visas under en tid för samråd under 2019 då alla är välkomna att lämna sina synpunkter. Efter det kommer förslaget justeras för att senare ställas ut igen. Ett färdigt förslag beräknas kunna vara färdigt 2020.

Kontakt: oversiktsplan@dalsed.se

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig!

TimelineSidan uppdaterades 2018-12-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)