Hoppa till innehållet

Medborgardialog inför ny ÖP
Nu-2035

Nu startar arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun! En översiktsplan är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den visar hur vi ska använda mark- och vattenområden och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.

Arbetet startar med en meborgardialog som löper från den 24 oktober till 14 december 2018. Under den tiden vill vi lyssna in kommuninvånarnas åsikter. I länken nedan kommer du till en enkät där du kan svara på frågor och lämna synpunkter:

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄMNA DINA SYNPUNKTER!

Om ni är en grupp som vill lyssna mer om arbetet och prata med kommunens politiker har ni möjlighet att boka in ett möte. Hör av er till mig, projektledare Gabriella Hemme, på oversiktsplan@dalsed.se med förslag på lokal och tid!

När medborgardialogen är slut kommer synpunkterna användas som underlag för att ta fram ett förslag på översiktsplan. Förslaget kommer visas under en tid för samråd under 2019 då alla är välkomna att lämna sina synpunkter. Efter det kommer förslaget justeras föra att senare ställas ut igen. Ett färdigt förslag beräknas kunna vara färdigt 2020.

Timeline

Kontakt: oversiktsplan@dalsed.seSidan uppdaterades 2018-10-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)