Politik & Demokrati

Politisk organisation

Den politiska verksamheten i Dals-Eds kommun är traditionellt organiserad med Kommunfullmäktige som högsta styrande organ, obligatorisk kommunstyrelse samt ytterligare 3 facknämnder, nämligen FOKUS-nämnden, socialnämnden samt plan- och byggnadsnämnden.

Miljöfrågorna ligger under Dalslands miljönämnd (tillsammans med Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner).

Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna i Dals-Eds kommun den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politiker är fritidspolitiker och har ett annat arbete.

Reglementen och delegationsordningar

Protokoll

Vår värdegrund

Policy

Övriga styrdokument

Kallelser

Dals-Eds kommuns anslagstavla

Efter valet 2022

Andreas Nilsson
Andreas Nilsson

Kommunalråd i Dals-Eds kommun är Andreas Nilsson

E-post:andreas.nilsson@dalsed.seTelefon: 0534-19005

LänkarSidan uppdaterades 2023-07-10