Skatten 2022

Den totala kommunalskatten

År 2022 betalar invånarna i Dals-Ed sammanlagt 34.95 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten i kommunal- och landstingsskatt. Kommunalskatten till kommunen är 23.21 procent medan landstingsskatten till Västra Götalandsregionen är 11.48 procent.

Tabellen från www.skatteverket.se

2022, Dals-Eds kommun, Dals-Eds församling

Kommunal skatt 23.21
Landstingsskatt 11.48
Avgift Svenska kyrkan 1.625
Begravningsavgift 0.261
Skattesats inklusive kyrkoavgift 36.576
Skattesats exklusive kyrkoavgift 34.951

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Utöver kommunalskatt betalar alla skattskyldiga begravningsavgift, oavsett kyrkotillhörighet. Kyrkoavgift betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Beslut om skatten

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att senast i november varje år besluta om skattesatsen för kommande år.Sidan uppdaterades 2022-06-15