Hoppa till innehållet

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden fullgör uppgifter som kommunen har inom plan- och byggväsendet med undantag för den översiktliga planeringen enligt kapitel 4 i plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Övriga uppgifter som enligt lag, förordning och lokala föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

I huvuduppgifterna ingår t. ex.:

  • Prövning av bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.
  • Tekniskt samråd, beslut om kontrollplan, startbesked.
  • Anmälningar för ej bygglovspliktiga åtgärder.
  • Strandskyddsdispenser.
  • Detaljplaner och områdesbestämmelser.
  • Bistå kommunstyrelsen vid den översiktliga planeringen.
  • Kartverksamheten.
  • Belägenhetsadresser.
  • Tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Ordförande

E- post:Sidan uppdaterades 2021-08-27

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)