Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamheten.

Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt vad som i lag säga om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vidare ansvarar socialnämnden för färdtjänst och kommunens uppgifter rörande alkohollagen, tobakslagen samt lotterilagen avseende automatspel.

Ordförande

Kenneth Gustavsson, telefon: 0534-194 19

E-post:


Sidan uppdaterades 2019-09-16