Hoppa till innehållet

Övriga styrdokument

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter, som finns i Författningssamlingen, har kommunen även en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas.

Kommunens mål och budget är viktiga styrdokument genom vilket kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna. Målen anger vad kommunen vill uppnå och budgeten är ett verktyg för att uppnå målen. Kommunens styrning bygger på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet som bidrar till att visionen för Dals-Eds kommun uppnås. Styrmodellen bygger på färre mål, fokusering på vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet till verksamheterna.

Styrmodell och mål 2016-2018

Övriga styrdokument i kommunen finner du nedan.

Om det är något dokument du saknar, kontakta:
Kanslienheten

0534-19021

Policy

Personal

Etikregler (pdf, 43 KB)
Resepolicy (pdf, 23 KB)
Arbetsmiljö (pdf, 572 KB)
Drogpolicy (pdf, 15 KB)
Lönepolicy (pdf, 390 KB)
Rehabpolicy (pdf, 30 KB)
Värdegrund (pdf, 236 KB)

Ekonomi

Intern kontroll (pdf, 44 KB)
Styrprinciper (pdf, 77 KB)

Folkhälsa/välfärd

Folkhälsoplan (pdf, 501 KB)

Kultur och Fritid

Föreningspolicy (pdf, 33 KB)

Miljö, Energi och Kost

Allergiplan (pdf, 63 KB)
Naturvårdsprogram (pdf, 43714 KB)
Trädvårdsplan (pdf, 365 KB)

IT

Information

Internationellt utbyte

KrisberedskapSidan uppdaterades 2019-04-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)