Förtroendevalda i Dals-Eds kommun

Här hittar du en förteckning över förtroendevalda till kommunfullmäktige och nämnderna i Dals-Eds kommun.

Kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunfullmäktige Dals-Eds kommun 2022-2026

Öppna sida Kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunstyrelsen 2023-2026

Kommunstyrelsens sammansättning, Dals-Eds kommun

Öppna sida Kommunstyrelsen 2023-2026

FOKUS-nämnden 2023-2026

FOKUS-nämndens sammansättning, Dals-Eds kommun

Öppna sida FOKUS-nämnden 2023-2026

Byggnadsnämnden 2023-2026

Byggnadsnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun

Öppna sida Byggnadsnämnden 2023-2026

Socialnämnden 2023-2026

Socialnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun

Öppna sida Socialnämnden 2023-2026

Valnämnden 2023-2026

Valnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun

Öppna sida Valnämnden 2023-2026

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se.
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2023-02-15