Förtroendevalda i Dals-Eds kommun

Här hittar du en förteckning över förtroendevalda till kommunfullmäktige och nämnderna i Dals-Eds kommun.

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se.
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2021-08-27