FOKUS-nämnden 2019-2022

Ledamöter (7 st)

Anna Johansson (C)

Niklas Johansson (C)

Jan-Stefan Karlsson (KD)

Linus Lännhult (M)

Larsinge Fahlén (S)

Öyvind Höiberg (S)

Bertil Bergendahl (SD)

Ersättare

1. Catherine M Rundqvist (C)

2. Adam Pickett (C)

3. Eva Aronsson Johansson (C)

Kenneth Bergslätt (M)

1. Erika Martinsson (S)

2. Allan Oscarsson (S)

Johnny Andreasson (SD)

Ordförande: Anna Johansson (C)
Vice ordförande: Larsinge Fahlén (S)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2021-10-06