FOKUS-nämndens arbetsutskott

Ledamöter (3 st)

Anna Johansson (C)

Linus Lännhult (M)

Lars-Inge Fahlén (S)

Ersättare (3 st)

Niklas Johansson (C)

Jan-Stefan Karlsson (KD)

Öyvind Höiberg (S)

Ordförande: Anna Johansson (C)
Vice ordförande: Lars-Inge Fahlén (S)Sidan uppdaterades 2021-08-27