Kommunens revisorer


Torgny Arvidsson (C), ordförande


Pia Axelsson (C)


Katrin Nord (S), vice ordförande


Curt-Åke Sandberg (S)


Örjan Aronsson (M)

 

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2021-08-27