Hoppa till innehållet

Ersättare (17 st)

Kommunfullmäktige

Ledamöter (31 st)

Socialdemokraterna

Per-Erik Norlin (S)
Carina Halmberg (S)
Lars-Inge Fahlén (S)
Yvonne Simonsson (S)
Börje Holmqvist (S)
Tim Karlsson (S)
Öyvind Höiberg (S)

Centerpartiet

Martin Carling (C)
Anna Johansson (C)
Kenneth Gustavsson (C)
Eva Aronsson Johansson (C)
Ingvar Johannesson (C)
Elisabet Forsdahl (C)
Morten Johnsen (C)
Christina Virevik (C)
Nicklas Johansson (C)
Catherine M Rundqvist (C)
Christer Jörgensen (C)
Ture Olsson (C)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se.
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Moderaterna

Andreas Nilsson (M)
Stefan Svensson (M)
Britt-Marie Johansson (M)
Henrik Johansson (M)

Kristdemokraterna

Tommy Olsson (KD)
Jan-Stefan Karlsson (KD)

Liberalerna

Patrik Högfelt (L)

Vänsterpartiet

Per Normark (V)

Sverigedemokraterna

Anders Bengtsson (SD)
Mattias Petranyi (SD)
Niclas Bergendahl (SD)
Bertil Bergendahl (SD)

 

 

Ersättare
Ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022
Öppna sida Ersättare

 Sidan uppdaterades 2021-08-25