Kommunfullmäktige

Ledamöter

Moderaterna

 • Andreas Nilsson
 • Britt-Marie Johansson
 • Annika Lännhult
 • Pertti Hedkrok
 • Lars Henrik Johansson
 • Per Ekhögen
 • Kenneth Bergslätt

Centerpartiet

 • Anna Johansson
 • Kenneth Gustavsson
 • Eva Aronsson Johansson
 • Ulf Ingvar Wide Johannesson
 • Elisabet Forsdahl
 • Morten Johnsen
 • Christina Virevik

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

 • Lena Högfelt

Kristdemokraterna

 • Tommy Christer Olsson
 • Jan Stefan Karlsson
 • Kerstin Molander

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

 • Per Erik Norlin
 • Carina Halmberg
 • Lars Inge Fahlén
 • Sara Fröberg
 • Börje Holmqvist
 • Roderick Bothe
 • Öyvind Höiberg
 • Tim Karlsson

Vänsterpartiet

 • Per Normark

Sverigedemokraterna

 • Anders Ingvar Bengtsson
 • Johnny Andreasson
 • Mattias Petranyi
 • Niclas Bergendal

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se.
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Ersättare

Moderaterna

 1. Jan Magnus Johansson
 2. Linus Lännhult
 3. Synnöve Engkvist
 4. Jan Mikael Gustavsson

Centerpartiet

 1. Catherine Ama Morgan Rundqvist
 2. Christer Jörgensen
 3. Ture Erling Olsson
 4. Sven Anders Forsdahl

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

 1. John Kral
 2. Kerstin Sandqvist

Kristdemokraterna

 1. Carl Henrik Andersson
 2. Lena Kunéll

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

 1. Bjørn Tangen
 2. Jan Gunnar Eliasson
 3. Anna Erika Martinsson
 4. Lena Zakariasson

Vänsterpartiet

 1. Elin Segerlind
 2. Johan Widmark

Sverigedemokraterna

 1. Kunde inte utses


Sidan uppdaterades 2022-10-24