Kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter (11 st)

 • Martin Carling (C), ordförande
 • Christina Virevik (C)
 • Elisabet Forsdahl (C)
 • Kenneth Gustavsson (C)
 • Kenneth Bergslätt (M)
 • Per-Erik Norlin (S), vice ordförande
 • Carina Halmberg (S)
 • Jan-Gunnar Eliasson (S)
 • Andreas Nilsson (M)
 • Tommy Olsson (KD)
 • Anders Bengtsson (SD)

Ersättare

Majoriteten

 1. Britt-Marie Johansson (M)
 2. Ture Olsson (C)
 3. Lennart Lundgren (C)
 4. Noel Pickett (C)
 5. Gösta Schagerholm (C)

Oppositionen

 1. Monica Sandström  (S)
 2. Yvonne Simonsson (S)
 3. Börje Holmqvist (S)

Personliga ersättare

 • Patrik Högfelt (L) (Andreas Nilsson)
 • Jan-Stefan Karlsson (KD) (Tommy Olsson)
 • Nicklas Bergendahl (SD) (Anders Bengtsson)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2022-03-23