Hoppa till innehållet

Plan- och byggnadsnämnden

Ledamöter (5 st)

Ingvar Johannesson (C) ordförande


Lizbeth Galle (C)


Gunnar Simonsson (S), 2:e vice ordförande


Allan Oskarsson (S)


Jan Johansson (M), 1:e vice ordförande

Ersättare (5 st)

1. Göran Färnström (C)


2. Annika Andersson (KD)


1. Curt-Åke Sandberg (S)


2. Elisabeth Theolin (S)

Anders Karlsson (M)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)Sidan uppdaterades 2018-05-15
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)