Socialnämnden 2019-2022

Ledamöter (7 st)

Kenneth Gustavsson (C) ordförande

Eva A Johansson (C)

Catherine M Rundqvist (C)

Britt-Marie Johansson (M)

Yvonne Simonsson (S), vice ordförande

Carina Halmberg (S)


Mattias Petranyi (SD)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Ersättare

1. Siv Martinsson (C)

2. Lena Kunell (KD)

3. Morten Johnsen (C)

John Kral (L)


1. Monica Sandström (S)

2. Lena Zakariasson (S)


Anders Bengtsson (SD)Sidan uppdaterades 2021-08-27