Hoppa till innehållet

Val till riksdag, kommun och landsting/region 2022

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det allmänna val. Här kan du läsa om de allmänna valen, de som gäller riksdag, kommun och landsting/region.

Allmänna valen 2022

De allmänna valen; val till riksdagen, val till kommunfullmäktige (i Dals-Eds kommun) och val till landstings-/regionfullmäktige (d.v.s. fullmäktige i Västra Götalandsregionen), hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa gång vi har val i Sverige är den 11 september 2022.

Vem har rösträtt?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Reglerna finns nedan.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som har utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstings-/regionfullmäktige

Du har rösträtt vid val till landstings/regions- och kommunfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget/regionen,
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget/regionen, eller
  • är medlem i något annat land än de som räknats upp ovan och varit
    folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget/regionen.

Röstning på valdagen i vallokalen

Normalt röstar du i din egen vallokal på valdagen söndagen den 11 september 2022. Dals-Eds kommun är indelad i två valdistrikt med samma vallokal; Stallbacken. Vallokalen är öppen klockan 08.00-20.00 på valdagen vid de allmänna valen.

Så här går det till att rösta i vallokal

Förtidsröstning

Förtidsröstningen till de allmänna valen börjar onsdag den 24 augusti 2022.

Du kan förtidsrösta i de allmänna valen på Kommunkontoret, Storgatan 27, Ed fram till och med valdagen.

Måndag-fredag

9.00-12.00, 13.00-16.00

Kvällsöppet

Tisdagar och torsdagar 25 augusti, 30 augusti, 1 september, 6 september, 8 september, klockan 16.00-19.00

Helgöppet

Lördagar och söndagar 27 augusti-28 augusti, 3 september-4 september mellan klockan 10.00-12.00 samt valdagen den 11 september klockan 8.00-13.00, 17.00-20.00.

Du kan även förtidsrösta på valdagen den 11 september mellan klockan 13.00-17.00 i församlingshemmen i kommundelarna; Håbol, Nössemark, Rölanda och Töftedal.

Så här går det till att förtidsrösta

Röstning på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution vid de allmänna valen

Om du är intagen på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution, kan du rösta vid en särskild röstmottagning eller anlita ett bud för din röstning.

Särskild röstmottagning kommer därför att anordnas i Dals-Eds kommun på Linden, Hagalid och Edsgärdet den 1 september 2022.

Röstning i utlandet

Om du befinner dig utomlands, kan du förtidsrösta på en svensk utlandsmyndighet, d.v.s. en ambassad eller ett konsulat. Du kan också rösta per brev från utlandet med en särskild röstförsändelse, som du måste skaffa själv. Det gäller särskilda tidsgränser för att rösta utomlands på utlandsmyndighet eller med brev.

Kommunal valskjuts och röstning i hemmet

För att öka tillgängligheten och möjligheten att rösta i valet så erbjuder Dals-Eds kommun valskjuts och möjlighet att rösta i hemmet till väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att själva ta sig till vallokalen på egen hand eller med färdtjänst. Den som önskar valskjuts på valdagen ska anmäla detta innan valdagen och den som har behov av att rösta i hemmet kan beställa ambulerande röstmottagare via kommunkontoret, telefon 0534-190 00.

Röstning med bud

Om du inte kan ta dig till din vallokal eller rösta via något annat alternativ ovan, kan du rösta med hjälp av ett bud. Du gör då i ordning din röst själv och lägger den (i närvaro av ett vittne) i ett särskilt ytterkuvert. Därefter låter du en person som du litar på lämna rösten i din vallokal eller på ett förtidsröstningsställe. Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Kontakta oss på kommunen, så hjälper vi dig på telefon 0534-190 00.

Röstkort och legitimation

Ditt röstkort kommer att sändas ut till dig per post ungefär en vecka före förtidsröstningens början. Har du inte fått ditt röstkort i slutet av augusti, bör du ringa till kommunkontoret, telefon 0534-190 00 och be att få ett nytt röstkort utfärdat. På röstkortet står vilket valdistrikt som du tillhör och var vallokalen är belägen.

Om du vill förtidsrösta eller rösta vid särskild röstmottagning, måste du ha ditt röstkort med dig. Det är inte obligatoriskt att du har röstkortet med dig om du röstar i din vallokal, men det underlättar både för dig och röstmottagarna om du har det med dig även då.

Läs mer om röstkort och legitimation på valmyndighetens hemsida

För den, som är bosatt utomlands, utfärdas ett särskilt utlandsröstkort, som kan användas vid röstning vid utlandsmyndighet samt vid brevröstning. Om du skulle vara bosatt utomlands, men vilja rösta i samband med att du tillfälligt befinner dig i Sverige, måste du skaffa ett "svenskt" röstkort för att kunna förtidsrösta i Sverige. Ring i så fall till kommunkontoret på telefon 0534-190 00, och be att få ett sådant röstkort utfärdat.

Observera att du alltid måste kunna styrka vem du är när du röstar (oavsett på vilket sätt du röstar). Det enklaste sättet att styrka din identitet är att du visar en legitimation (med foto). Om du saknar legitimation, kan du styrka din identitet om du är personligen känd av en röstmottagare eller någon annan person som finns i lokalen då du röstar.

Svar på vanliga frågor

Valmyndigheten har samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker

Har du andra frågor eller vill ha mer information, kontakta Valmyndigheten eller Valnämnden i kommunen på telefon 0534-190 00.Sidan uppdaterades 2022-07-27