Kommunala pensionärs- och handikapprådet

Kommunala pensionärs- och handikapprådet i Dals-Eds kommun består av representanter från de kommunala nämnderna och olika intresseorganisationer.

Rådet sammanträder ca 1 ggr/kvartal.

Reglemente för gemensamt pensionärs- och handikappråd

Representanter

Kommunens nämnder/styrelser

 • Kommunstyrelsen

  • Andreas Nilsson, ordförande
  • Per-Erik Norlin (ersättare)
 • Fokusnämnden

  • Linus Lännhult
 • Socialnämnden

  • Kenneth Gustavsson 
 • Plan- och byggnadsnämnden

  • Ingvar Johannesson

Intresseorganisationer

 • PRO (ordinarie)

  • Stig Edman
  • Kristina Sandberg
 • PRO (ersättare)

  • Lena Zakariasson
  • Monica Sandström
 • SPF (ordinarie)

  • Maj-Britt Edeskär
  • Bengt Lombrandt
 • SPF (ersättare)

  • Eva-Lott Lyrstrand
  • Waldis Pettersson
 • REUMA (ordinarie)

  • Lisbeth Johansson
  • Marie Jansson
 • Hörselskadades Riksförbund (ordinarie)

  • Stina Karlsson
  • Inga-Maj Eriksson
 • Hörselskadades Riksförbund (ersättare)

  • Gunnel Olsson
 • Neuroförbundet (ordinarie)

  • Benny Johansson
 • Demensföreningen (ordinarie)

  • Gunilla Bengtsdotter
  • Beatrice Magnusson
 • Demensföreningen (ersättare)

  • Stefan Ljungberg

 Sidan uppdaterades 2023-01-03