Medborgarundersökningar för att förbättra kommunens service

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2018 i samarbete med SCB. En enkät skickades ut till 800 invånare i kommunen som 42 % besvarade. Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg och med frågor som rör nöjdhet avseende kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och möjligheterna att påverka.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för visions- och målarbetet i kommunen och som ett underlag för kommunens verksamheter att ta hänsyn till för att ytterligare förbättra servicen till kommunens medborgare.Sidan uppdaterades 2023-03-31