Befolkningsprognos för Dals-Eds kommun

Befolkningsprognosen är viktig för kommunens planering av flera skäl. I kommunens styrsystem ingår utöver kostnadsjämförelser med andra kommuner även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. Prognosen utgör även grund för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter.

Genom att prognosen sträcker sig över längre tid kan den även utgöra grund för kommunens verksamhetsplanering vad gäller till exempel behovet av barnomsorg, skola och äldreomsorg i framtiden.

Befolkningsprognos 2013-2042Sidan uppdaterades 2017-09-12