Hoppa till innehållet

KOMPETENS.  Plats

För att säkra såväl kommunens som företagens framtida personalförsörjning och utveckling krävs en god kompetensmatchning.

I Dals-Ed ska skolan ge eleverna stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt och ha en aktiv roll i att väcka engagemang och intresse för företagsamhet hos eleverna. Det ska finnas en stark samverkan mellan skola och näringsliv.

I Dals-Ed ska det finnas möjlighet till vidareutbildning inom rimligt och lättillgängligt avstånd och kommunen ska samarbeta med näringslivet gällande utbildningssatsningar.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten till kompetensutveckling och personlig utveckling ska finnas för all personal och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas efter nya eller förändrade krav från kommuninvånare eller omvärlden i övrigt.

Kreativitet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av kommunens förhållningssätt. Känd för sitt företagsvänliga klimat ska Dals-Ed vara en framtidskommun dit entreprenörer lockas.

UTVECKLINGSMÅL

1. HÖG KOMPETENSMATCHNING

Kommunens verksamheter och näringslivet har bra tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Invånarna i Dals-Ed har goda möjligheter till egen försörjning.

2. EN SKOLA DÄR VARJE ELEV NÅR SIN FULLA POTENTIAL

Elever ges stöd och stimulans i att utvecklas så långt som möjligt. Skola och näringsliv samverkar för att väcka intresse hos elever för entreprenörskap och för olika yrken.

PennorIdéer

Aktiviteter för kompetensutveckling 2020

Aktivitet

När

Status

Distansutbildningar
Erbjuda digital möjlighet till deltagande i distansutbildningar på Utvecklingscenter. +

2020

 

Insats för generationsväxling

2020

 

Utveckling av näringslivsråd

2020

 

Enkät för matchning av näringslivets kompetensbehov

2020

 

Kompetensutvecklingsplan 2021- 2026 
Förarbete och färdigställande av kompetensutvecklingsplan för medarbetare i Dals-Eds kommun.

2020

 

Systematiskt Elevhälsoarbete
Kvalitetssäkra rutiner för uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling, skolnärvaro och mående

2020

 

Samverkan Skola - Näringsliv
Implementera den nya SYV-planen i kommunens alla skolverksamheter samt kommunens företagare. På så vis synliggörs den gemensamma ambitionen om en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv

2020

 

Hälsofrämjande skola
Skapa aktiviteter genom kommunal samverkan som kan göra skolvardagen mer hälsofrämjande och rörelseintensiv för våra barn och unga.

2020

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Planerade aktiviteter för kompetensutveckling på längre sikt

Arbeta för goda kommunikationsvägar

 

Kompetensutvecklingsplan 2021-2026
Aktivera insatserna i kompetensutvecklingsplanen för medarbetare i Dals-Eds kommun.                             

2021 - 2026

Utbildning i digitalisering
Vuxenutbildning i digitalisering

2021

Utveckling av Gröna näringar

2021

Ej påbörjad

Påbörjad

KlarSidan uppdaterades 2020-05-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)