Valnämnden

Ledamöter


Helena Carling (C)

Elisabet Forsdahl (C)

Jan Johansson (M)

Tommy Olsson (KD)

Kerstin Sandqvist (L) ordf.

Jan-Gunnar Eliasson (S)

Börje Holmqvist (S) vice ordf.

Anders Bengtsson (SD)

Per Normark (V)

Ersättare (personliga)


1. Börje Carlsson (C)

2. Annika Karlsson (C)

    Andreas Nilsson (M)

    Jan-Stefan Karlsson (KD)

    John Kral (L)

1. Carina Halmberg (S)

2. Jan Norén (S)

    Mattias Petranyi (SD)

Johanna Collin (V)

   Sidan uppdaterades 2022-04-04