Stöd, omsorg och hälsa

Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.

Öppna sida Akut hjälp

Avgifter

Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.

Öppna sida Avgifter

Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.

Öppna sida Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

Familjefrågor

Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.

Öppna sida Familjefrågor

Familjerätts- och familjehemsenheten

Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Här jobbar socialsekreterare både med familjerätt och familjehem.

Öppna sida Familjerätts- och familjehemsenheten

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt - och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Öppna sida Folkhälsa

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.

Öppna sida Funktionsnedsättning

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Öppna sida Hjälp till barn och unga

Kvalitetskontroll

Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Öppna sida Kvalitetskontroll

POSOM i Dals-Ed

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande

Öppna sida POSOM i Dals-Ed

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal

Öppna sida Samverkande sjukvård

Socialtjänster

Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.

Öppna sida Socialtjänster

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.

Öppna sida Våld i nära relationer

Äldreomsorg

För att underlätta äldres dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.

Öppna sida Äldreomsorg

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.

Öppna sida ÖverförmyndareSidan uppdaterades 2020-11-26