Hoppa till innehållet

Stöd, omsorg och hälsa

Akut hjälp
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.
Avgifter
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.
Familjefrågor
Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.
Familjerätts- och familjehemsenheten
Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner. Här jobbar sex socialsekreterare; två stycken med familjerätt och fyra med familjehem.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Kvalitetskontroll
Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samt om SAS, socialt ansvarig samordnare.
POSOM i Dals-Ed
POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande
Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal
Socialtjänster
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.
Vårdcentral (extern webbplats)
Vårdcentralen Edsgärdet
Äldreomsorg
För att underlätta äldres dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.
Överförmyndare
Fakta om Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd


Sidan uppdaterades 2017-01-25
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)