Stöd, omsorg och hälsa

Akut hjälp
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.
Öppna sida Akut hjälp
Avgifter
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.
Öppna sida Avgifter
Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.
Öppna sida Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
Familjefrågor
Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.
Öppna sida Familjefrågor
Familjerätts- och familjehemsenheten
Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner. Här jobbar sex socialsekreterare; två stycken med familjerätt och fyra med familjehem.
Öppna sida Familjerätts- och familjehemsenheten
Folkhälsa
Folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun bedrivs i samverkan mellan kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetet leds av Folkhälsorådet som består av politiker från kommunens olika nämnder samt representanter från Norra hälso-och sjukvårdsnämnden. En folkhälsostrateg är anställd för att driva, samordna och administrera folkhälsoarbetet.
Öppna sida Folkhälsa
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.
Öppna sida Funktionsnedsättning
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Öppna sida Hjälp till barn och unga
Kvalitetskontroll
Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
Öppna sida Kvalitetskontroll
POSOM i Dals-Ed
POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande
Öppna sida POSOM i Dals-Ed
Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal
Öppna sida Samverkande sjukvård
Socialtjänster
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.
Öppna sida Socialtjänster
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.
Öppna sida Våld i nära relationer
Äldreomsorg
För att underlätta äldres dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.
Öppna sida Äldreomsorg
Överförmyndare
Fakta om Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd
Öppna sida Överförmyndare


Sidan uppdaterades 2020-11-26