Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Telefonlinjen är öppen dygnet runt.
Telefon: 112

Sjukvårdsupplysningen 1177

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsupplysningen 1177. Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ring alltid 112.
Telefon: 1177

Information vid olyckor och kriser 113 13

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.
Telefon: 113 13

Kommunens krisgrupp (POSOM-gruppen)

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande. POSOM arbetar med att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym.
Telefon: 076-634 08 69 eller kommunens växel 0534-190 00. Kvällar, nätter och helger ringer du 0522-69 74 44

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
BRIS barntelefon: 116 111
BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50 (om barn)

Brottsofferjouren Fyrbodal

Brottsofferjouren Fyrbodal är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefon: 0720-444593
Telefon Brottsofferjouren Sverige: 116 006

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs. 
Telefon:
1177

Röda Korset - Jourhavande kompis som chatt

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren.
Telefon:  0522-69 74 44 

Socialtjänsten, Dals-Eds kommun

Telefon: 0534-192 300534-190 34 eller kommunens växel 0534-190 00

UMO - din ungdomsmottagning på nätetSidan uppdaterades 2023-03-20