Hoppa till innehållet

Äldreomsorgen i Dals-Eds kommun

Det övergripande målet för oss som arbetar inom äldreomsorgen i Dals-Eds kommun är att de som är äldre ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Samverkan med vårdtagare och anhöriga är viktigt. Vård och omsorg ska utformas och genomföras i samförstånd.

Under våren 2017 kommer Dals-Eds kommuns största och mest omfattande ombyggnation och upprustning av äldreomsorgen på Hagalid och Edsgärdet att påbörjas. Läs mer om det projektet här.

Broschyr om Biståndsenheten - Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen

Äldreomsorgsplan 2017-2022

Bistånds-
enheten

Lena Magnusson
Enhetschef
0534-194 51
E-post:  

Ellen Hansen Fors
Biståndshandläggare
0534-190 39
Telefontid: 8:00-10:00
E-post:

Annika Andersson
Biståndshandläggare
0534-19038
Telefontid: 08:00-10:00
E-post: annika.andersson@dalsed.seSidan uppdaterades 2018-07-17
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)