Hoppa till innehållet

Äldreboende

När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan man ansöka om bistånd till särskilt boende. Behovet bedöms av en biståndshandläggare.

Den bostad som finns i det särskilda boendet är endast utrustad med säng och ev. sängbord. Övriga inventarier måste du själv ta dit. På Hagalid finns ett litet trinettkök i rummet.

Edsgärdet
Är ett särskilt boende med 3 avdelningar för personer med demensdiagnos och en avdelning somatik.
Öppna sida Edsgärdet
Framtidens äldreboende
Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.
Öppna sida Framtidens äldreboende
Hagalid
Är för närvarande ett korttidsboende med 7 platser.
Öppna sida Hagalid
Trygghetsboende
Information om trygghetsboende i Dals-Eds kommun
Öppna sida Trygghetsboende


Sidan uppdaterades 2022-02-18