Äldreboende

När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan man ansöka om bistånd till särskilt boende. Behovet bedöms av en biståndshandläggare.

Den bostad som finns i det särskilda boendet är endast utrustad med säng och ev. sängbord. Övriga inventarier måste du själv ta dit. På Hagalid finns ett litet trinettkök i rummet.

Edsgärdet

Är ett särskilt boende med 3 avdelningar för personer med demensdiagnos och en avdelning somatik.

Öppna sida Edsgärdet

Framtidens äldreboende

Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.

Öppna sida Framtidens äldreboende

Hagalid

Är för närvarande ett korttidsboende med 7 platser.

Öppna sida Hagalid

Trygghetsboende

Information om trygghetsboende i Dals-Eds kommun

Öppna sida TrygghetsboendeSidan uppdaterades 2022-02-18