Edsgärdet

Är ett särskilt boende med 3 avdelningar för personer med demensdiagnos och en avdelning somatik. 

Hit kan man flytta när det inte längre är möjligt att kunna bo kvar i den egna bostaden. Lokalerna är anpassade efter personer med kognitiv svikt gällande färgsättning och säkerhet. 

Ditt behov av hjälp och stöd prövas av kommunens biståndshandläggare.

I boendet finns omvårdnadspersonal dygnet runt, sjuksköterska finns att tillgå hela dygnet.

Besök gärna vår Facebooksida

Kontakt:

Adress:

Edsgärdet
Storgatan 7A
668 30 ED

Enhetschef särskilt boende:

Sunnan, Västan, Östan, Nordan

Åsa Sandblom, enhetschef
Telefon: 0534-191 80
E-post:
asa.sandblom
@dalsed.se

Sunnan 0534-191 86

Västan 0534-195 12

Östan 0534-190 87

Nordan 0534-190 88Sidan uppdaterades 2022-01-27