Hoppa till innehållet

Framtidens äldreboende

Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.

Beslutet innebär att påbörja projektering för genomförande av ”Framtida äldreboende Dals-Ed” i enlighet med framtagen förstudie samt de förutsättningar som anges ovan.

Beslutet i kommunfullmäktige hittar du här

Förstudien hittar du här

Oavsett om byggnation påbörjas på Edsgärdet eller Hagalid, så ska enligt tidplanen, hela projektet vara genomfört senast i december 2018.
Verksamheten bedöms kunna genomföras utan tillfälliga lokaler för boenden under byggnationen.Sidan uppdaterades 2018-06-26
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)