Framtidens äldreboende

Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.

Beslutet innebär att påbörja projektering för genomförande av ”Framtida äldreboende Dals-Ed” i enlighet med framtagen förstudie samt de förutsättningar som anges ovan.

Beslutet i kommunfullmäktige hittar du här

Förstudien hittar du härSidan uppdaterades 2020-05-07