Hoppa till innehållet

Framtidens äldreboende

Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.

Beslutet innebär att påbörja projektering för genomförande av ”Framtida äldreboende Dals-Ed” i enlighet med framtagen förstudie samt de förutsättningar som anges ovan.

Beslutet i kommunfullmäktige hittar du här

Förstudien hittar du härSidan uppdaterades 2020-05-07