Hoppa till innehållet

Ombyggnation äldreomsorgen etapp 4

Etapp 4 påbörjades 2018-11-19 i ombyggnationen av "framtidens äldreomsorg" i vår kommun. Det är de sista 2 demensavdelningarna på Edsgärdet som ska rustas upp moderniseras.

På Östan/Nordan kommer det finnas 19 platser med insprängda korttids och växelvårdsrum och de beräknas stå klara för inflyttning 190901. Det är vårdtagarna på avd Ängen (gamla avd B) och vissa från Björken (gamla avd C) som ska flytta in i de nya enheterna på Edsgärdet efter sommaren.Sidan uppdaterades 2018-11-27