Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftssystem inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning i Dals-Eds kommun. Här finns en beskrivning av principerna för avgifterna med länkar till gällande taxor och blanketter.

Öppna sida Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättningSidan uppdaterades 2018-06-26