Hoppa till innehållet

Familjefrågor

När man skaffat familj uppstår svårigheter då och då. För det mesta klarar man problemen inom familjen, men ibland behövs professionell hjälp och stöd av någon utomstående som har tystnadsplikt.

Adoption
Information till dig som funderar på att adoptera ett barn
Alkoholrådgivning
Rådgivning och annan hjälp vid drogproblem
Begravningsombud
Om du vill ha begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund
Borgerlig vigsel
Om du vill gifta dig utanför Svenska kyrkan eller annat samfund eller registrera partnerskap
Dödsboanmälan
Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning.
Faderskap
Om föräldrarna inte är gifta måste faderskap fastställas. Här hittar du information.
Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar
Familjegruppen
Hur arbetar kommunen med barn- och familjestöd?
Familjerätt
Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn
Familjerådgivning
Möjlighet till samtal med utomstående om olika typer av familje- och relationsproblem
Försörjningsstöd
Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj
Kontakta IFO
Kontaktuppgifter för Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar
Kontaktperson
Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson
Ungdomsmottagning
Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid  08.30 – 09.30 måndag - fredag.

Enhetschef

Reine Dahlman
telefon 0534-192 30

Socialsekreterare

Britt-Marie Härnesand
telefon 0534-190 34

Alla kontaktuppgifter IFO

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

 Sidan uppdaterades 2019-12-17
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)