Familjefrågor

När man skaffat familj uppstår svårigheter då och då. För det mesta klarar man problemen inom familjen, men ibland behövs professionell hjälp och stöd av någon utomstående som har tystnadsplikt.

Adoption

Information till dig som funderar på att adoptera ett barn

Öppna sida Adoption

Alkoholrådgivning

Rådgivning och annan hjälp vid drogproblem

Öppna sida Alkoholrådgivning

Begravningsombud

Om du vill ha begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund

Öppna sida Begravningsombud

Borgerlig vigsel

Om du vill gifta dig utanför Svenska kyrkan eller annat samfund eller registrera partnerskap

Öppna sida Borgerlig vigsel

Dödsboanmälan

Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning.

Öppna sida Dödsboanmälan

Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj

Öppna sida Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Faderskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Här hittar du information.

Öppna sida Faderskap

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar

Öppna sida Familjecentral

Familjegruppen

Hur arbetar kommunen med barn- och familjestöd?

Öppna sida Familjegruppen

Familjerätt

Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn

Öppna sida Familjerätt

Familjerådgivning

Möjlighet till samtal med utomstående om olika typer av familje- och relationsproblem

Öppna sida Familjerådgivning

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar

Öppna sida Kontaktfamilj

Kontaktperson

Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson

Öppna sida Kontaktperson

Ungdomsmottagning

Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator

Öppna sida Ungdomsmottagning

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid  08.30 – 09.30 måndag - fredag.

Orosanmälan för barn och ungdom samt vuxen

Telefon: 0766-34 08 69

Telefontid:

Måndag-torsdag 8-16:30
Fredag 8-15:30
Dag före röd dag 8-12:30

Ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till Socialjouren, se telefonnummer nedan.

Enhetschef

telefon 0534-192 30

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

 Sidan uppdaterades 2023-02-22