Hoppa till innehållet

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom att barnets far bekräftar faderskapet.

Individ- och familjeomsorgen får underrättelse från skattemyndigheten om alla nyfödda barn till ogifta mödrar. Modern ombeds sedan i brev att kontakta familjerätten för att, tillsammans med fadern, få tid för fastställande av faderskap.

För ytterligare information - kontakta socialkontoret.Sidan uppdaterades 2018-06-26

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)