Hoppa till innehållet

LUPP

Resultat från enkätundersökning inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP).

Ungdomar i klunga fotade nedifrån som ropar med händerna över munnen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) har sedan 2001 bedrivit projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP.
LUPP genomförs i samarbete med enskilda kommuner och syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik.

LUPP genomförs i form av enkätundersökningar riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

I Dals-Eds kommun genomförs LUPP vart fjärde år (vid varje ny mandatperiod) för att ge politiker och tjänstemän underlag för beslut och utvecklingsarbete.  

LUPP har genomförts 2006, 2010 och 2014. Rapporterna hittar du här:


Mer information om ungdomsarbete, resultat från andra kommuners Lupp-enkäter m.m. kan du hitta på http://www.mucf.se/Sidan uppdaterades 2016-09-19
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)