Hoppa till innehållet

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Resultat från enkätundersökning inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP).

LUPP genomförs i samarbete med enskilda kommuner och syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik.

LUPP genomförs i form av enkätundersökningar riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

I Dals-Eds kommun genomförs LUPP vart fjärde år (vid varje ny mandatperiod) för att ge politiker och tjänstemän underlag för beslut och utvecklingsarbete.  

LUPP har genomförts 2006, 2010, 2014 och 2018. Rapporterna hittar du här:


Mer information om ungdomsarbete, resultat från andra kommuners Lupp-enkäter m.m. kan du hitta på http://www.mucf.se/Sidan uppdaterades 2022-04-08