Hoppa till innehållet

Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete?

Enkelt sagt kan man säga att hälsa handlar om att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål (Rydqvist och Winroth 2002). Det är många faktorer som påverkar din hälsa t.ex. ålder, kön, arv, livsstilsvanor, arbetssituation, utbildning m.m. Hälsa handlar om välmående i ett individuellt- eller grupperspektiv.

Folkhälsa handlar om hälsan hos en befolkning. I ett folkhälsoperspektiv handlar insatser inte så mycket om individuella insatser, utan mer övergripande. Därför är folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun inriktat mot att skapa förutsättningar för att kommuninvånarna ska kunna leva ett gott liv. Vi arbetar med både förebyggande och främjande insatser. Ett lyckat folkhälsoarbete bygger mycket på samverkan mellan olika parter och därför jobbar vi med tvärsektoriella arbetsgrupper. Där kan kommunens olika verksamheter samverka, men även polis, arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård, föreningsliv, näringsliv, organisationer m.fl.Sidan uppdaterades 2022-04-08

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)