Hoppa till innehållet

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Stödet och servicen ska vara anpassat till den enskildes behov.

Bostadsanpassning
En person som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras genom Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).
Öppna sida Bostadsanpassning
Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Denna transportform bygger på lagen om färdtjänst.
Öppna sida Färdtjänst
God man/Förvaltare
Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. De regler som styr arbetet finner man i Föräldrabalken.
Öppna sida God man/Förvaltare
Hemsjukvård
Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska
Öppna sida Hemsjukvård
Hjälp i hemmet
För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv.
Öppna sida Hjälp i hemmet
Insatser enligt LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
Öppna sida Insatser enligt LSS
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Handikapprådet i Dals-Eds kommun består av representanter från de kommunala nämnderna och de olika Handikapporganisationerna.
Öppna sida Kommunala Handikapprådet
Parkeringstillstånd
En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
Öppna sida Parkeringstillstånd
Personligt ombud
Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig.
Öppna sida Personligt ombud
Rehabilitering och Hjälpmedel
Rehabteamet kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i kommunens hemsjukvård
Öppna sida Rehabilitering och Hjälpmedel


Länkar


Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk.


Sidan uppdaterades 2021-09-28