Hemsjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård. För hemsjukvård ansvarar kommunen.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor som är utbildade för insatser allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård. Vården omfattar alla åldersgrupper och även i livets slut.

Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska. Det är den enskildes behov och livssituation som avgör insatserna från hemsjukvården.

All vård planeras av hemsjukvårdens sjuksköterskor tillsammans med den enskilde och olika yrkesfunktioner som exempelvis behandlande läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och hemvården.

För ytterligare upplysningar kontakta enhetschef:

Carina Fors
Telefon: 0534-192 53
E-post: carina.fors@dalsed.seSidan uppdaterades 2019-01-24