Hoppa till innehållet

Kommunala Handikapprådet


Kommunala Handikapprådet i Dals-Eds kommun består av representanter från de kommunala nämnderna och de olika Handikapporganisationerna.

Rådet sammanträder ca 1 ggr/kvartal.

Representanter:

Kommunens nämnder/styrelser

Kommunstyrelsen

Martin Carling, ordförande

Per-Erik Norlin (ersättare)

Fokusnämnden

Anna Johansson

Socialnämnden

Kenneth Gustavsson 

Plan- och byggnadsnämnden

Ingvar Johannesson

Organisationer för
funktionsnedsatta

Reumatikerföreningen

Lisbeth Johansson

Hörselskadades riksförbund

Maritha Hansson

Roland Olsson

Synskadades riksförbund

Vakant

Neuroförbundet

Tommy Johansson

Benny Johansson

Föreningen Stjärnögon

Kerstin Gustafsson

FUB

Katarina Svensson-Löfström

Riksförbundet Attention

Jimmy Sundbom
Hanne Svaröd-Jensen


Reglemente för HandikapprådetSidan uppdaterades 2022-04-20