Parkering för rörelsehindrade

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t ex om han eller hon har särskilda skäl.

Till ansökan om parkeringstillstånd skall bifogas ett läkarintyg som styrker behovet. Parkeringstillstånd är giltiga i högst 5 år.

För ytterligare upplysningar hänvisas till handläggare Inger Gustafsson, tel. 0534-190 00.

Ansökan och läkarintyg skall insändas till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 ED. Om parkeringstillstånd beviljas så skall även ett passfoto samt ytterligare en blankett skrivas under.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan om


Sidan uppdaterades 2022-08-25