Hoppa till innehållet

Personligt ombud

Personligt ombud fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål har gemensamt tillgång till ett personligt ombud som ska ge stöd och hjälp till personer som har det svårt i sitt dagliga liv.

Personligt ombud ska ge stöd och hjälp till personer som fyllt 18 år och som har en psykisk funktionsnedsättning och ombudet arbetar på uppdrag av den enskilde. Ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar. Däremot ska ombudet se till att samordning sker av insatser där flera myndigheter är inblandade. Det är också viktigt att hjälpa den enskilde till vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
Personligt ombud är helt fristående gentemot andra myndigheter. Ombudet har inte någon dokumentationsskyldighet. Att få hjälp av personligt ombud är frivilligt och kostar inget för den enskilde.

Personliga ombudets arbetsuppgifter

Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service
  • att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs
  • att bistå och företräda den enskilde i kontakter med olika myndigheter etc.
  • att se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter

Bra att veta:

  • Personligt ombud har ingen myndighetsutövande roll
  • Personligt ombud har tystnadsplikt
  • Personligt ombud för inga journaler
  • Personligt ombud svarar inte för vård och behandling
  • Personligt ombud kan inte överta annan myndighets ansvar

Tore Andersson arbetar som personligt ombud i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. Du når Tore på nedanstående telefonnummer respektive e-postadress.

Telefon: 070-368 83 26
E-post: tore.andersson@dalsland.se
Det går även att kontakta Tore per brev. Adressen är:
Melleruds kommun
USD/Tore Andersson
464 80 MellerudSidan uppdaterades 2016-01-26
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)