Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Dals-Eds kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Barn- och elevhälsan

Barn- och ungdomspsykiatri

Brottsofferjouren Fyrbodal

Funktionsnedsättning - information Dals-Eds kommun

Medling vid ungdomsbrott

Socialjour (kvällar, nätter och helger)

Ungdomsmottagning

 

Lämna sidan direkt!
(Du kan också trycka "Esc")
Surfa alltid i privat flik om du är orolig för att din webbhistorik ska sparas.

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid  08.30 – 09.30 måndag - fredag.

Orosanmälan för barn och ungdom samt vuxen

Telefon: 0766-34 08 69

Telefontid:

Måndag-torsdag 8-16:30
Fredag 8-15:30
Dag före röd dag 8-12:30

Ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till Socialjouren, se telefonnummer nedan.

Enhetschef

telefon 0534-192 30

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

 Sidan uppdaterades 2021-08-02