Hoppa till innehållet

Kvalitetskontroll

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Hälso- och sjukvårdslagen kräver att varje kommun ska ha minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS.

MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvalitén. Det är också masen som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling.

Kontaktuppgifter MAS

Stina Leander
Telefon: 0531-52 65 06
E-post: stina.leander@dalsed.se

SAS, socialt ansvarig samordnare

I Dals-Eds kommun finns en utsedd SAS, det vill säga Socialt Ansvarig Samordnare. SAS har tillsyn enligt socialtjänstlagen och enligt LSS och ska samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.

Andra uppgifter för SAS:en är att ge råd och stöd till personal när det gäller att hantera klagomål och avvikelser. SAS:en är ansvarig för utredning och bedömning av missförhållande enligt Lex Sarah liksom för anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

SAS:en ska också genomföra intern tillsyn av verksamheter enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Kontaktuppgifter SAS

Sarah Eriksson
Telefon: 0531-52 75 24
E-post: sarah.eriksson@dalsed.seSidan uppdaterades 2018-06-26
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)