Hoppa till innehållet

Överförmyndare

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd

Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag kl 10-12, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt

- Fredagen den 31:e maj är överförmyndarenheten stängd -


Publicerad 2019-04-29

Val till Europaparlamentet

Ställföreträdare måste se till att röstkort överlämnas till huvudmannen.


Publicerad 2019-05-09

Hjälp med flytt gav ej arvode

I en ny dom från Hovrätten beslutades att en god man i södra Sverige som lagt ner tid på att själv tömma sin huvudmans bostad på möbler och tillhörigheter fick inte något arvode för denna del. I sin dom konstaterar Hovrätten att den personliga omvårdnad om huvudmannen som [gode mannen] ägnat sig åt legat utanför hennes uppdrag som god man. Hon har därför inte rätt till arvode för dessa åtgärder. (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2018-ÖÄ 3527)


Hur går det med granskningen av årsräkningarna?

Se ungefär hur långt vi hunnit på sidan Årsräkning

Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

 

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

eller per e-post: ofn@amal.se 


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 Årsräkning
Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Här hittar du instruktioner för hur detta ska gå till.
Överförmyndare - Blanketter och e-tjänster
Här finns blanketter och e-tjänster för dig som vill ansöka om god man eller förvaltare för dig själv eller någon anhörig.
Vanliga frågor - överförmyndare
För dig som är god man eller förvaltare har vi svar på flera viktiga frågor på den här sidan. Frågorna och svaren på denna sida förklarar vad som gäller för vuxna personer.
KONTAKTINFORMATION

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00
Besökstid: torsdagar 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Under juli månad har vi endast möjlighet att ta emot bokade besök


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

 

Blanketter

 
Sidan uppdaterades 2019-02-12
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)