Hoppa till innehållet

Överförmyndare


Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-11.00 och kl. 13.00-14.00, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se

Under januari och februari har vi extra telefontid för årsräkningsfrågor onsdagar samma tider som ovan.

Verksamheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2021-12-16

*inställt* Café för Gode män 18 jan *inställt*

Dessvärre är träffen inställd t.v. på grund av rådande restriktioner och osäkra läge.

Frågor? Kontakta SV 010-33 00 900, vast@sv.se (ange arr 80973)

Publicerad 2021-11-26

Underlag från Försäkringskassan - digitalt

Beställa underlag inför årsredovisningen

Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk till nyhet: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Publicerad 2021-01-19

Information om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Fortsatt visar uppskattningar på att omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till. Vi arbetar samtidigt för att rätt personer ansöker om bostadstillägg. Faktum är att 4 av 10 som söker inte har rätt till ersättningen. En preliminär beräkning visar om man bör ansöka.

Publicerad 2021-09-20

Utbildning hos Kronofogdemyndigheten

Dela din kunskap är en bra kurs i Kronofogdens regi för dig som har en huvudman som är skuldsatt.

http://www.kronofogden.se/deladinkunskap

Publicerad 2021-10-06

Delad kontroll - e-legitimation

Med bidrag från Post och Telestyrelsen har funktionen "Delad kontroll" lagts till e-legitimationen Freja eID. Med delad kontroll kan två legitimationer kopplas samman och det krävs att både den som ska legitimera sig/signera och den som utsetts till medhjälpare godkänner den digitala underskriften.

Medhjälparen kan inte skriva under för någon annan på egen hand och är inte juridiskt ansvarig eller bunden.

Detta kan vara ett bra komplement för huvudmän och hjälpbehövande anhöriga som har en god man eller närstående som stöd.

Freja eID är en konkurrent till BankID och fungerar därför inte hos banker, men däremot hos många myndigheter och andra företag.

https://frejaeid.com/vanliga-fragor/delad-kontroll/ 

Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Det går även bra att göra en egen ansökan. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Lämna din intresseanmälan här:

e-tjänst: https://service.amal.se/Intresse_god_man 

blankett hittar du här: https://www.amal.se/media/468595/intresseanmalan-fem-kommuner.pdf

Du kan skicka den per e-post till ofn@amal.se eller via post:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Det går också bra att lämna den i vår postlåda utanför Lunnegatan 10 eller inne vid lånedatorerna.


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 Blanketter & e-tjänster
Här finns blanketter och e-tjänster för dig som vill ansöka om god man eller förvaltare för dig själv eller någon anhörig.
Öppna sida Blanketter & e-tjänster
Vanliga frågor - överförmyndare
För dig som är god man eller förvaltare har vi svar på flera viktiga frågor på den här sidan. Frågorna och svaren på denna sida förklarar vad som gäller för vuxna personer.
Öppna sida Vanliga frågor - överförmyndare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdestider för överförmyndarnämnden
Öppna sida Överförmyndarnämnden
Anhörigbehörighet
Ofta kan stöd från anhöriga göra att det inte behövs förordnas en god man.
Öppna sida Anhörigbehörighet
Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och är en fullmaktshandling som ställs ut i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om personliga angelägenheter vid varaktig sjukdom eller liknande. Den innebär att du utser en frivillig person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre skulle kunna göra det själv.
Öppna sida Framtidsfullmakt
Kontakt
Kontaktuppgifter för överförmyndaren
Öppna sida Kontakt
KONTAKTINFORMATION

Telefontid: Mån, tis och tors kl. 10.00-11.00 samt kl. 13.00-14.00
För årsräkningsfrågor:
Ons kl. 10.00-11.00 och 13.00-14.00 (januari och februari)
Besökstid: Endast bokade besök

Telefon: 0532-777 400

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62
662 22
ÅMÅL

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 Sidan uppdaterades 2020-11-23

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)