Hoppa till innehållet

Årsräkning

Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska skickas till överförmyndarnämnden före den 1 mars 2019. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Blanketter
Blanketter för årsräkning har skickats ut, men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.

Vi rekommenderar Acrobat Reader vid användande av våra självsummerande blanketter.


Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd

Kontakta överförmyndarenheten


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

BLANKETT ÅRSRÄKNING 2019
Blankett årsräkning (självsummerande) pdf (pdf 277 KB)
Blankett årsräkning pdf (pdf 84 KB)
Förenklad redovisning pdf (pdf 273 KB)

Övriga blanketter

Blankett specifikation utgifter pdf (pdf 105 KB)

Blankett specifikation inkomster pdf (pdf 100 KB)

Redogörelse pdf (pdf 136 KB) Körjournal pdf (pdf 171 KB)

 Sidan uppdaterades 2019-02-12
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)