Socialtjänster

Alkohol/droger rådgivning

Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp med drogproblem kan individ- och familjeomsorgen hjälpa till på olika sätt.

Öppna sida Alkohol/droger rådgivning

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.

Öppna sida Anhörigstöd

Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett skyddsnät för den som inte klarar sin försörjning på annat sätt.

Öppna sida Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för gifta, sambos, särbos, styvfamiljer, familjer med generationsproblem och familjer med problem i andra nära relationer som vill ha hjälp med olika samlevnadsfrågor.

Öppna sida Familjerådgivning

Fonder

Här hittar du de stipendier och fonder som finns i Dals-Eds kommun.

Öppna sida Fonder

Frivilligverksamhet

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och isolering. Många barn och unga behöver fler vuxenkontakter och alla är vi betjänta av att få lite extra guldkant på vardagen. Därför välkomnas alla som vill vara med och göra en insats

Öppna sida Frivilligverksamhet

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar.

Öppna sida Kontaktfamilj

Kontaktperson

Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson. En kontaktperson kan hjälpa till under en begränsad tid med att ge stöd, råd och hjälp utifrån ett uppkommet behov.

Öppna sida Kontaktperson

Socialjour

Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om misstanke om att någon far illa eller vid missbruksproblematik. Råkar du ut för akuta problem, som rör dessa områden och som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst har öppet, är du välkommen att kontakta socialjouren.

Öppna sida SocialjourSidan uppdaterades 2023-02-02