Hoppa till innehållet

Försörjningsstöd

Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj.

Försörjningsstödet är ett skyddsnät för den som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Biståndet regleras i Socialtjänstlagens 4 kap.

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv i första hand bidra till din försörjning. Med detta menas att du som är frisk ska stå till arbetsmarknadens förfogande och ta lämpligt arbete. Du måste även ha prövat alla andra möjligheter att tillgodose behovet, t ex genom att söka de olika andra bidrag som du kan ha rätt till.

Den hjälp du får ska garantera dig en skälig levnadsnivå och ska utformas på ett sådant sätt att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Ansökan
Vill du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd ringer du
0534-194 18.

Telefontid
må-fre kl. 8.30-9.30.Sidan uppdaterades 2021-09-28