Lämna dina synpunkter på vård och socialtjänst

För att utveckla kvalitén i socialtjänstens verksamheter behöver vi få veta vad som är bra, och framför allt vad som kan bli bättre.

Lämna dina synpunkter och klagomål

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller till den avdelning där synpunkten eller klagomålet hör hemma. Är det en fråga som är av betydelse för verksamhetens utveckling, så kan du skriva in det i formuläret nedan. Formuläret finns även som en blankett att få på respektive enhet.

Vad händer med dina synpunkter, klagomål och förslag?

När du fyllt i formuläret och klickar på Skicka, sänds dina synpunkter till socialförvaltningen.

Offentlighetsprincipen

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Begär någon att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldiga att efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den.

Om dina synpunkter gäller vården

Om dina synpunkter gäller vården, kan du få hjälp av patientnämnden.
Mer information här

GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning)

När du skickar in synpunkten/klagomålet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR (EU 2016/679).

* = Obligatorisk uppgift

Om du hellre vill ladda ner en blankett att fylla i:

Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, ifyllbar på datorn
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, att skriva ut och fylla i för hand

Blanketten kan du:

  • skicka till Dals-Eds kommun, Socialförvaltningen, Box 31, 668 21  Ed eller
  • mejla till socialnamnden@dalsed.se eller
  • faxa till Socialförvaltningen 0534-19174


Sidan uppdaterades 2022-08-12