Socialpsykiatriska stödverksamheten

Socialpsykiatriska stödverksamheten är en verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik.

Verksamheten syftar till att genom individuella mål stötta dessa personer i det dagliga livet.Sidan uppdaterades 2022-08-12