Hoppa till innehållet

Skogstjärn

Naturkalender för Dalsland april - september 2018

Naturkalendern innehåller härliga, lustfyllda aktiviteter från alla Dalslandskommuner och sträcker sig från april till september.

Du kan ladda ner Naturkalendern 2018 som PDF här

APRIL

VÅRENS FÅGLAR VID GÖSJÖN & BERGS MADER (Mellerud)
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00

Vid fågeltornet, Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. OBS kommer ni senare och tornet är tomt, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvariga: Åke Gustavsson 070-617 26 76 och Björn Danielsson 070-654 02 55

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET (Färgelanda)
Alla onsdagar i april och maj kl 18:00

Start vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, söder om Färgelanda. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig: Monica Svensson 070-2316980

VÅRENS FÅGLAR I EDSLESKOG (Åmål)
Alla torsdagar i april och t o m 17 maj kl 08:00. OBS! Ingen exkursion den 10 maj.

Samling på stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nötkråka och stenknäck finns också i området.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig: Bertil Eriksson 070-522 15 52

VÅRPROMENAD PÅ RANNEBERGET (Mellerud)
Tisdag 24 april kl 18:00

Vi går den nya leden upp till Grottan och sedan går vi vidare och ser på vårblommor. Samling Parkeringen vid Naturreservatet. Ta med kvällskaffe.
Arr: Nordals Naturskyddsförening
Ansvarig Christer Johansson tel 070-6773064

MAJ

VÅRENS FÅGLAR VID GÖSJÖN & BERGS MADER (Mellerud)
Alla tisdagar i april och maj kl 18:00

Vid fågeltornet, Linderuds rastplats, Gösjöns norra ände, Mellerud. OBS kommer ni senare och tornet är tomt, ring någon av kontaktpersonerna och hör efter var vi är. Vid Bergs mader, skådar vi vid två platser: Skogsholmen eller Skådarkullen.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvariga: Åke Gustavsson 070-617 26 76 och Björn Danielsson 070-654 02 55

VÅRENS FÅGLAR I FÄRGELANDAOMRÅDET (Färgelanda)
Alla onsdagar i april och maj kl 18:00

Start vid fågeltornet som nås från Ellenö reningsverk i samhället vid Ellenösjön, söder om Färgelanda. OBS: kommer Ni senare och tornet är tomt, ring så meddelar vi vår position.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig: Monica Svensson 070-2316980

VÅRENS FÅGLAR I EDSLESKOG (Åmål)
Alla torsdagar i april och t o m 17 maj kl 08:00. OBS! Ingen exkursion den 10 maj.

Samling på stora parkeringen vid Bräcke ängar. Dalslands finaste lokaler för hackspettar finns runt Edsleskog, och vi besöker någon av dessa. Läs mer i boken ”Guide till Dalslands fåglar”. Många andra arter som skogshöns, nöt- kråka och stenknäck finns också i området.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig: Bertil Eriksson 070-522 15 52

FÅGELSKÅDNINGENS DAG I HELA SVERIGE (Mellerud)
Söndag 6 maj kl 09:00

Vid Holmsåns mynning och Sunnanå naturreservat. Samling kl 9 på grusparkeringen vid ingången till reservatet i Sunnanå hamn, Mellerud. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Arr: Dalslands Ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet.
Ansvarig: Åke Gustavsson 070-617 26 76

YTTRE BODANE (Åmål)
Söndag 6 maj kl 10:00-15:00

Ut i Vänerskärgården till fots. Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen tar ca fem timmar i ganska lätt terräng på skogsstigar, omkring 5-6 km. Det går inte att köra med barn- vagn. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark frammarsch i Vänern. Vålebergsnäbbans blankslipade hällar kan ge inspiration till bad. Kamera och kikare är bra att ha samt matsäck för två matraster. Ta även med badkläder om du vill bada. Samling sker vid reservatets parkering norr om Köpmannebro (koordinater: 58°49’17.7”N 12°34’26.5”E). Reservatet är skyltat från E45 vid Årbol, mellan Mellerud och Åmål. Närmsta hållplats: Årbol, kontakta guiden för skjuts då det är 3,6 km ner till reservatet.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering, 0708-60 29 13

HÖGSBYN (Bengtsfors)
Lördag 12 maj kl. 10:00-12:30

Vandring till Högsbyns hällristningar Vi guidas i det unika hällristningsområdet. Samling vid receptionen på cam- pingen Högsbyns Fritidscenter. Ca 4 km lättgången vandring, men ej lämplig för barnvagn. Möjlighet att köpa fika efter vandringen.
Arr: Västkuststiftelsen, samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag.
Guide: Andrea Schulz, 0765-59 33 28

SKÄRBO (Bengtsfors)
Söndag 13 maj kl. 10:00-14:00

Hur låter fågeln? Vårvandring i äng och hage. I naturreservatet Skärbo möter vi både skogens och hagmarkens fåglar. 109 olika fågelarter har observerats här. En del av dessa planerar vi att stöta på denna härliga vårmorgon och vi ska då lära oss att skilja på lövsångarens och den svartvita flugsnapparens trudelutter. Vi försöker samla på oss så många arter som möjligt. Samtidigt spanar vi in St Pers nycklar och andra vårblomster. Vi vandrar i maklig takt omkring 4 km i lättgången terräng. Ta med matsäck och kikare om sådan finns. Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Kolbjörn Waern, 0704-83 46 26

HERÅMADEN (Dals-Ed)
Lördag 19 maj kl. 10:30-14:30

Vi vandrar till Bastedalen, det idylliska torpet som rustats upp och är raststuga i reservatet. Bastedalen ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven slingrar genom orörd myrmark. Här kan man så här om våren få höra en sanslös fåglalåt från myr och skog i blandad kör. Turens längd: 7 km vandring på väg, spång, stig och stiglöst. Ta med matsäck. Stövlar till vandringen är ett måste! Samling vid reservatets parkering på vägen som går förbi Klevmarken. Efter Klevmarken kör 3 km åt väster. Koordinater för samlingsplatsen: 58°58’21.6”N 11°46’29.7”E.
Arr: Västkuststiftelsen
Guide: Barbara Sandell, 0703-49 00 93

SVARVARETORPET, MÖRTJÄRN (Kroppefjäll)
Söndag 20 maj kl. 10:00-15:00

Vi njuter av fantastiska skapelser skapade av natur och människa På denna vandring i lugnt tempo ska vi njuta av några fantastiska skapelser som finns i detta område. Några är skapade av människor och naturen tillsammans, andra har naturen skapat själv. I Svarvaretorpets naturreservat ser vi bland annat på ängsgranskogen och den för terrängen typiska kvartskalkskiffern. Kanske vi till och med kan hitta en trollskatt i grottan vi kikar in i längs vägen. Inom området växer Sveriges största bestånd av den utrotningshotade ormbunken uddbräken. Vandringen går i huvudsak på vägar och leder och är ca 6 km lång. Vandringen passar både vuxna och lite större barn. Det går inte att köra med barnvagn. Ta med fika för minst två raster, vatten och något att sitta på. Om man har kan man gärna ta med böcker för artbestämning av växter och djur, kikare och lupp. Samling på parkeringen vi OK Kroppefjälls OK-stuga (koordinater: 58°42’25.2”N 12°19’50.2”E). Vägbeskrivning: Från Dals Rostocks södra ände följ skyltning mot OK-stugan och Kroppefjälls hotell. Närmsta hållplats: Kroppefjällsvägen.
Arr: Västkuststiftelsen, Guide: Helena Sellering, 0708-60 29 13

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG – SMÅKRYPSSAFARI (Färgelanda)
Tisdag 22 maj kl 18.30–20.30

Vi håvar i Valboån och ser om vi kan finna kryp som trollsländelarver, dykarbaggar och buksimmare. Ta på stöv lar, ta med fika, barn och barnbarn och kom till Genevis parkering, Högsäter.
Arr: Naturskyddsföreningen Färgelanda

RYR (Mellerud)
Söndag 27 maj kl. 10:00-14:00

Orkidéer på Ryr, botanisk vandring i kulturlandskap Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer. Här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden. Slåtterängar och naturbetesmarker är det som återstår av det ålderdomliga kulturlandskapet på Ryrhalvön. Här blommar under försommaren rikligt med gullviva och Sankt Pers nycklar. Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. Samling vid parkeringsplatsen centralt i naturreservatet. Lätt vandring i långsamt tempo. Tag med matsäck.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Hans Alexandersson, 0701-80 54 84

BLOMSTERPRAKTEN I SVANKILA (Mellerud)
Tisdag 29/5 18:00

Vi går på stigarna inne i reservatet och njuter av blomsterprakten ute på hällarna. Samling Parkeringen vid Naturreservatet. Ta med kaffekorgen.
Arr: Nordals Naturskyddsförening
Ansvarig: Bertil Larsson, 070-581 05 26

JUNI

KNÄCKEKULLARNA OCH OXEKLEV (Kroppefjäll)
Söndag 3 juni kl. 13:00-16:00

Saga och musik vid jättens berg och 3000 steg i Oxeklev Knäckekullarnas bulliga bergformationer ger fantasin vingar och sagans värld tar emot oss i skogens öppna famn. När sagan är slut och alla kan andas ut vandrar vi vidare upp förbi ett gammalt torp, längs en myr och upp till en liten tjärn. Där tar vi rast och njuter av både musik och matsäck. Vi kommer att vandra både på stig och stiglöst. Vi räknar med att vara tillbaka efter 2 timmar och då kan de som även vill se Oxeklevs naturreservat på andra sidan vägen följa med på en timmes vandring här. Vandringen i Oxeklev går på en stig mestadels i tallhällmark. Här kan man med lite tur få se tjäder och en fin utsikt ända bort till Halleberg. Turernas längd är 3 km + 2 km. Samling vid Oxeklevreservatets parkering (koordinater 58°35’18.8”N 12°10’2.7”E).
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena och Barbara Sandell, 0703-49 00 93

NATURNATTA (Åmål)
Tisdag 5 juni

Samling vid Dalhall kl 20.00 Vi åker ut till en stilla plats i kommunens utkanter. Där vandrar vi till lämpligt mål och upplever naturen alla sinnen. De som önskar ägnar sig åt nattsångare på hemvägen.
Arr: Åmålsbygdens naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Ansvarig: Christer Boweden, 0532-14579

SKÄRBO (Bengtsfors)
Onsdag 6 juni kl. 10:00-14:00

Guckusko – skogens hemlighetsfulla drottning Vi tränger djupt in i storskogen där vi finner den ståtliga orkidén guckusko som här har sin enda växtplats i Dalsland. Förhoppningsvis blommar den praktfullt i dunklet under granarna. På vägen tillbaka strövar vi genom Skärbos restaurerade ängar och hagar där David Gustafsson hjälper till att hitta de botaniska rariteter som trivs på dalformationens kalkrika berggrund. Med hjälp av kartor från 1700- och 1800-talen funderar vi på hur landskapet såg ut för sådär 200 år sedan då minst sex familjer fann sin utkomst här. Vi hör berättelsen om den lilla gårdens skiftande öden från 1500-talet fram till idag. Det blir en ca 5 km lång vandring genom betesmarker och på skogsstigar som kan vara svårframkomliga med barnvagn. Ta med matsäck. Samling vid reservatsparkeringen belägen ca 10 km nordost om Dals Långed. Omkring 2,5 km efter Södra Fjäll i riktning mot Åmål (om man kommer från Långed) leder en mindre väg till reservatet. Se Skärbo naturreservat i Google maps.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Kolbjörn Waern, 0704-83 46 26

NATTFÅGELSKÅDNING I MELLERUDSOMRÅDET
Fredagen den 8 juni, kl 20:00

Samling vid Preem-macken (100 m norr södra rondellen) Mellerud.
Arr: Dalslands ornitologiska förening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Kontaktpersoner: Åke Gustavsson, 070-617 26 76, Björn Danielsson, 070-654 02 55

RYRHALVÖN (Mellerud)
Lördag 9 juni kl 10.00

Återigen besök på Ryr. Heldagsexkursion tillsammans med Uddevalla Botaniska Förening. Samling vid Kärrkil, avtagsvägen mot Snäcke från 45:an, ca dryg mil norr om Mellerud.
Arr: Dalslands botaniska förening. Guide: Claes Kannesten 073-8016402

BRURMOSSEN (Åmål)
Lördag 9 juni kl. 10:00-15:00

Vandring i gammelskog kring myr Brurmossens naturreservat gränsar till Värmland och utgörs av en mosaik av myrar, gamla talldominerade hällmarker och mörka granskogar. Under vandringen, som är ca 6 km lång kommer vi att njuta av den gamla skogen och även bekanta oss med några av naturskogens mer krävande arter av mossor, lavar och svampar. Området hyser även en stark tjäderstam. Vandringen, som delvis sker i obanad terräng, går svagt uppför mot själva mossen. Terrängen är ganska knixig, småkuperad och med blötare partier. Vandringen får därför betraktas som krävande, vilket även kräver att vi har med mat och dryck för dagens mat- och fikapauser. Samling sker vid Mo kyrka, ca 8 km nordväst Åmål längs vägen mot Svaneholm.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Roger Gran, 0730-46 19 70

DE VILDA BLOMMORNAS DAG (Årjäng)
Lördag 16 juni kl 9:00

Skogsdal gör en utflykt till naturreservatet Tegen strax söder om Årjäng. Tegen ligger mitt inne i storskogen men är en riktig botanisk pärla med öppna hagmarker. Smörbollar, slåttergubbe samt mängder med orkidéer väntar oss. Många fjärilsarter trivs också här. Tag med matsäck för hela dagen. Samling på Tingshustorget i Bengtsfors.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Ledare och ansvarig: Ingvar Arvidsson, 070-6839517

BALJÅSEN (Åmål)
Söndag 17 juni kl. 10:00-14:00

Botanisk vandring i ängsgranskog – Vilda blommornas dag Skogsvandring på lättgångna stigar med botaniskt och skogshistoriskt tema. Vandringen går genom naturreservatets mest artrika skogsområden till Stora och Lilla Björndalen. Granskogen är Dalslands främsta exempel på en örtrik ängsgranskog med förekomst av skogsvingel, vårärt, dvärghäxört, sårläka m.m. Ca 1,5 km promenad på stigar i huvudsakligen flack terräng efter kort stigning. Området kring Petersborg är också intressant att botanisera i, med en liten slåtteräng och även kambräken finns att beskåda i området. Ta med matsäck och bra skor. Samling vid parkeringen vid Petersborg. Ta med matsäck.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Hans Alexandersson, 0701-80 54 84

ÄNGSMARKER VID ROLLSBYN (Bengtsfors)
Lördag 30 juni kl 09.30

Vi besöker de fina ängsmarkerna vid Rollsbyn i Vårvik. Bo Elofsson är vår ciceron. Samling vid hotell Dalia i Bengtsfors. Heldagexkursion.
Arr: Dalslands botaniska förening & Åmålsbygdens naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Kontaktperson: Claes Kannesten, 073-80 16 402

JULI

KAMERAVANDRING (Bengtsfors)
Söndag 15 juli kl 10.00 – ca 14.00

Samling vid Optimistens lanthandel i Gustavsfors. Tid för fotografering av landskap, växter och fåglar medan vi vandrar på en bit av Vammerviksleden längs sundet mellan Västra Silen och Lelång. Vandringen kan bli runt en halvmil, det beror på hur mycket tid som går åt till själva fotograferandet och vilka motiv vi finner. Matsäck, kikare, kamera, gärna med stativ, är bra att ha med.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Kontaktperson: Lars Eric Fjellman, 070-522 09 38

SÖRKNATTEN (Åmål)
Söndag 15 juli kl. 11:00-13:00

Familjevandring till ”The top of the World” och spaning efter rovfåglar Vi vandrar i lugnt tempo från söder upp till Sörknattens triangelpunkt som ligger endast 141 meter över havet men varifrån man (vid klart väder) ser 9 mil åt alla håll! Här uppe fikar vi vår medhavda matsäck och spanar efter rovfåglar. Har vi tur kanske vi kan få se kungsörn, havsörn, fiskgjuse, duvhök, ormvråk, m.fl. Vi stannar och tittar på intressanta saker både på vägen upp och på vägen ner. Vandringen är ca 3 km och relativt enkel men med vissa branta partier, där det är bra att ha en vandringsstav till hjälp. Bra att ta med: matsäck till en rast och något att sitta på. En kikare är också roligt att ha med uppe på berget. Samling vid reservatets parkering (koordinater: 58°52’38.6”N 12°28’35.0”E). Vägbeskrivning: kör utmed västra sidan om sjön Ånimmen, vid byn Känsbyn står skylt mot reservatet. Följ därefter skyltningen fram till parkeringen. Närmsta busshållplats är Kärrkil ute på 45:an varifrån det är 6–7 km till samlingsplatsen. Ring guiden i förväg om du behöver skjuts från hållplatsen.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering, 0708-60 29 13

FJÄRILSUTFLYKT (Åmål)
Måndag 16 juli kl 10.00

Vi gör en utflykt för att se på fjärilar. Tag med kikare, kamera och matsäck. Samling vid Dalhall.
Arr: Åmålsbygdens Naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Ansvarig: Ingemar Andersson, 0532-71908

PROMENAD LÄNGS STENEBYÄLVEN (Bengtsfors)
Fredag 27 juli kl 17.00

Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Arr: Skogsdals Naturskyddsförening. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening och Steneby Hembygdsförening. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida.
Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059

TRESTICKLANS NATIONALPARK (Dals-Ed)
Söndag 29 juli kl. 10:00-16:30

Fantastisk natur och spännande människoöden Tresticklans Nationalpark har både särpräglad natur och spännande historia. Vi vandrar i ett av södra Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården Oltjärnsbråtarna. Via Orshöjden tar vi oss vidare till den lilla grottan Orrebryngels Om (ugn). I trakten har intressanta människor levt, som den läkekunnige smeden Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös. Flera kurirleder till och från Norge gick också genom området under andra världskriget. Längd 10–12 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster. Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Infart (skylt) från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, ca 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark, på västra sidan av sjön Stora Le.
Arr: Västkuststiftelsen, samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum. Guide: Gunnel Turpeinen, 0525-330 95 eller 0702-44 67 09

AUGUSTI

BOKULLEN I NÖSSEMARK (Dals-Ed)
Lördag 4 augusti kl 10.00

Fin lavflora och vi passar dessutom på att besöka berglökslokaler i Floraväkteriets regi. Samling mittemot hotell Carl XII i Dals Ed. Svår vandring.
Arr: Dalslands botaniska förening Guide: Claes Kannesten, 073-8016402

SLÅTTER VID DALEN (Bengtsfors)
Lördag 4 augusti kl 10.00

Vi uppmärksammar Ängens Dag genom att slå vår slåtteräng vid Dalen. Tag med lie eller räfsa samt kaffekorg. Samling på Tingshustorget i Bengtsfors för samåkning.
Arr: Skogsdals Naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531-32178 eller 070-683 95 17

BALDERSNÄS (Bengtsfors)
Söndag 5 augusti kl. 10:00-14:00

Parkromantik och landskapshistoria Vid mitten av 1800-talet var Baldersnäshalvön känd som en av landets största och mest omskrivna parker i den engelska, romantiska stilen. Vi får höra berättelsen om parkens tillkomst och ser på det som ännu finns kvar i form av bland annat grottor, berginskriptioner, båthamn och exotiska träd. Vi letar även rätt på de ibland svårupptäckta spåren av det som försvunnit: tempel, pagoder, lusthus, teater, färja, orangeri m.m. Utmed vägen passar vi på att notera de intressanta växter och fåglar som reservatet har att bjuda på. Det blir ca 6 km lätt vandring på parkens gamla promenadvägar. Ta med fika. Samling vid den nedre parkeringen, längst in i Bränneriviken. Baldersnäs är beläget ca 4 km norr om Dals Långed. Se Baldersnäs Herrgård på Google maps.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Kolbjörn Waern, 0704-83 46 26

ÄNGENS DAG MED SLÅTTER I JÄRBO (Färgelanda)
Söndag 12 augusti kl 10 - 14

Såväl nybörjare som erfarna är välkomna att delta i gemensam slåtterdag med Järbo Hembygdsförening vid soldattorpet intill Karolinerleden i Järbo. Har du en lie så ta den och kom! Har du en räfsa så ta med den. Ta med kaffe och vattenflaskor så bjuder vi på tilltugg.
Arr: Naturskyddsföreningen Färgelanda

SLÅTTER VID HALNE
Torsdag 16 augusti kl 17.30

Samling vid Dalhall utanför Åmål för samåkning. Ta med lie, räfsa och fika. Vi slår och tar bort gräset för att gynna ängsfloran med bl. a. brudsporre, fältgentiana och låsbräken samt för att bekämpa lupiner och örnbräken.
Arr: Dalslands botaniska förening & Åmålsbygdens naturskyddsförening, samarrangemang med Studiefrämjandet
Kontaktpersoner: Claes Kannesten, 073-80 16 402 och Christer Boweden, 0532-14579

SEPTEMBER

YTTRE BODANE (Åmål)
Söndag 2 september kl. 10:00-15:00

Ut i Vänerskärgården till fots. Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen tar ca fem timmar i ganska lätt terräng på skogsstigar, omkring 5-6 km. Det går inte att köra med barnvagn. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark frammarsch i Vänern. Vålebergsnäbbans blankslipade hällar kan ge inspiration till bad. Kamera och kikare är bra att ha samt matsäck för två matraster. Ta även med badkläder om du vill bada. Samling sker vid reservatets parkering norr om Köpmannebro (koordinater: 58°49’17.7”N 12°34’26.5”E). Reservatet är skyltat från E45 vid Årbol, mellan Mellerud och Åmål. Närmsta hållplats: Årbol, kontakta guiden för skjuts då det är 3,6 km ner till reservatet.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Helena Sellering, 0708-60 29 13

TRESTICKLANS NATIONALPARK (Dals-Ed)
Söndag 9 september kl. 10:00-16:00

Vildmarksvandring i gränsbygd. Vandringen går i norra delen av parken, delvis på Halleleden, delvis i obanad terräng över myrar, längst sjöar och bergsryggar. Vi vandrar i ett av södra Sveriges största vildmarksområden, som också har en intressant historia. Eventuellt hinner vi göra en avstickare till Budalsviken vid norska gränsen, där det fanns en svensk postering under andra världskriget. Vandringens längd är 10-12 km. Kängor eller stövlar rekommenderas och matsäck för två raster. Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Skyltat från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark på västra sidan av sjön Stora Le.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Gunnel Turpeinen, 0525-330 95 eller 0702-44 67 09

ORSBERGET (Åmål)
Lördag 15 september kl. 10:00-14:00

Vandring i naturskogsområde Orsberget utgör en norrgående utvidgning av naturreservatet Baljåsen och uppvisar en intressant variation av skogstyper. Marken är tydligt kalkrik med en artrik och fin kärlväxtflora. Här växer bland annat blåsippa, sårläka, trolldruva, vårärt, skogsknipprot, underviol, skogssvingel och myskmadra. I ängsgranskogen uppträder också kalkrika lodytor med en intressant mossflora. Här finns bland annat platt fjädermossa, grov fjädermossa, guldlocksmossa, kruskalkmossa, stenporella och liten baronmossa. Vandringen är krävande med många branter och motlut. Den tar ca 4 timmar och är ca 3,5 km lång. Ta med matsäck som kan avnjutas vid Orsbergets utsiktsplats. Samling vid naturreservatets P-plats och entré.
Arr: Västkuststiftelsen Guide: Hans Alexandersson, 0701-80 54 84

Ovanstående naturutflykter är gratis.

Om du vill ha en privat naturguidning går det bra att kontakta någon av de lokala naturguiderna:

Dalslands Aktiviteter (ridturer, kanoting, jakt och fiske), telefon 0531-330 86, 0706-333 086, www.dalslandsaktiviteter.se

Lars Eric Fjellman (växter, fotografering, kulturhistoria), telefon 0705-220 938, www.fjellmans.se och www.dalslandsbild.se

Håkan Kristiansson, telefon 0707-663 217

Kerstin Ljungkvist (vilda växters användning, kulturhistoria), (endast inom Melleruds kommun), telefon 0730-586 847, www.rostock.se

Barbara Sandell (vildmark, bäver, kanoting), telefon 0703-490093, www.dalslandnaturguide.se

Helena Sellering (geologi, vildmark, kulturhistoria), telefon 0708-602 913

Niklas Wahlström (fladdermöss), telefon 0730-20 67 42, www.fladdermus.nu

Fler friluftsaktiviteter kan hittas på:

Föreningen Kroppefjälls Vandrare: www.kroppefjallsvandrare.se

Västkuststiftelsen: www.vastkuststiftelsen.se

Dalslands Turist AB: www.dalsland.com

Friluftsfrämjandet: www.friluftsframjandet.se

För övriga evenemang se kommunernas hemsidor:

www.bengtsfors.se
www.dalsed.se
www.fargelanda.se
www.mellerud.se
www.amal.seSidan uppdaterades 2018-04-05
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)